Bod č.141.:

ORG/8 - Dopis Ing. Ženíška - námitka k záměru prodeje části pozemků p.č. 1137/16, 115 v k.ú. Bolevec

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Informativní dopis o odložení projednání)
Příloha č.2 (Návrh odpovědi )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX