Bod č.142.:

ORG/9 - Stanovisko SVJ k nabídce MMP o možnosti odkoupení nebytové jednotky č. 1062/22 v Revoluční 5, Plzeň

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dopis PROP MMP z 21. 6. 2013)
Příloha č.2 (Dopis PROP MMP z 10. 9. 2013)
Příloha č.3 (Dopis pí Šidlákové - odkoupení nebyt. jednotky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX