Bod č.132.:

ŘEÚ/4 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2013

(předkladatel:Ing. Kuglerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Plnění rozpočtu)
Příloha č.2 (Použití investičního fondu)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX