Bod č.134.:

OI+ŘEÚ/2 - Zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OI MMP k 30. 6. 2013

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam inv. akcí )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX