Bod č.144.:

NámH/2 - Výběrová komise pro výběrové řízení na pozici ředitele DJKT Plzeň, p.o.

(předkladatel:Bc. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX