Bod č.155.:

KV/3 - Zpráva o činnosti KV ZMP v období od 6. 6. do 21. 8. 2013

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Zápis KV ZMP č. 2013/07)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX