Bod č.155a.:

NámS/2 - Protipovodňová opatření Radobyčice – Pod Skalou

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX