Bod č.3.:

FO/1 - 17. rozp. opatření roku 2013 - přijetí fin. prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO 3 pro 22. MŠ

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (17. RO)
Důvodová zpráva (17. RO)
Příloha č.1 (17. RO - rozp. opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX