Bod č.4.:

FO/2 - 18. rozp. opatření roku 2013 - přijetí účelové dotace z rozpočtu PK na opravu cisternové automobil.stříkačky (CAS 25 LIAZ)

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (18. RO)
Důvodová zpráva (18. RO)
Příloha č.1 (18. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (18. RO - usnesení PK)
Příloha č.3 (18. RO - usnesení ZMP)
Příloha č.4 (18. RO - smlouva) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX