Bod č.5.:

FO/3 - 19. rozp. opatření roku 2013 - přijetí dotace na sociálně - právní ochranu dětí(OSPOD) na 2. pololetí

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (19. RO)
Důvodová zpráva (19. RO)
Příloha č.1 (19. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (19. RO - rozhodnutí MPSV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX