Bod č.6.:

FO/4 - 20. rozp. opatření roku 2013 - převod fin. prostředků z rozpočtu FŽP MP do rozpočtu MO 3 pro 49. MŠ na projekt "Naše rozkvetlá zahrada"

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (20. RO)
Důvodová zpráva (20. RO)
Příloha č.1 (20. RO - rozp. opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX