Bod č.7.:

FO/5 - 21. rozp. opatření roku 2013 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (21. RO)
Důvodová zpráva (21. RO)
Příloha č.1 (21. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (21. RO - rozp. opatření MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX