Bod č.6.:

RA/1 - Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha „A“ ke ZL p.o. ÚKEPmP)
Příloha č.2 (Detailní soupis veškerého majetku)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:543 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX