Bod č.8.:

FO/6 - 22. rozp. opatření roku 2013 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (22. RO)
Důvodová zpráva (22. RO)
Příloha č.1 (22. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (22. RO - žádost MAJ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX