Bod č.13.:

MST1/3 - Odůvodnění veřejné zakázky "Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2, Plzeň"

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX