Bod č.12.:

MST1/2 - Znovuzařazení výstavby parkoviště Komenského 45 (výměník VS 9L) do plánu VIV

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P1 č. 288/2013)
Příloha č.2 (Situace - varianta č. 1)
Příloha č.3 (Situace - varianta č. 2)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX