Bod č.9.:

ST1/4 - Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemných interpelací)
Důvodová zpráva (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 311-2013)
Příloha č.1 (Dotaz - p. Heřman)
Příloha č.1 (Dopis pro p. Heřmana) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Hlasování - bod 12 - a))
Příloha č.1 (Hlasování - bod 12 - b))
Příloha č.1 (Hlasování - bod 12 - c))
Příloha č.1 (Hlasování - bod 13 - a))
Příloha č.1 (Hlasování - bod 13 - b))
Příloha č.1 (Hlasování - bod 13 - c))
Příloha č.2 (Dotaz - Mgr. Jehličková)
Příloha č.2 (Dopis pro Mgr. Jehličkovou - 1) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Dopis pro Mgr. Jehličkovou - 2) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Dopis - příloha - mapka)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX