Bod č.26.:

ŘÚSO/2 - Prohlášení hrobu s uloženými ostatky prof. MUDr. Jaroslava Kosa čestným hrobem města Plzně

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MUDr. S. Kosa, CSc.)
Příloha č.2 (foto hrobu )
Příloha č.3 (usnesení KK RMP)
Příloha č.4 (stanovisko OK MMP)
Příloha č.5 (stanovisko OPP MMP)
Příloha č.6 (stanovisko Archivu MP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX