Bod č.46.:

MAJ/17 - Uzavření konečné KSna pozemky v k. ú. Újezd a konečné darovací smlouvy na darování TDI v rámci stavby „RD v Plzni – Újezdě.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost stavebníka a FO)
Příloha č.2 (kolaudační souhlas+oprava zřejmých nesprávností)
Příloha č.3 (zápis z technické prohlídky)
Příloha č.4 (usnesení Komise RMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 160/2008)
Příloha č.7 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.8 (zákres TDI)
Příloha č.9 (katastrální mapy)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1107/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX