Bod č.48.:

MAJ/19 - Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 325 ze dne 20. 6. 2013.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení Mgr. Kuběny)
Příloha č.2 (předešlá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1098/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX