Bod č.49.:

MAJ/20 - Uzavření konečné KS na pozemky, TDI a smlouva o zřízení VB v k.ú. Plzeň zasažených stavbou CTP Invest, spol. s r. o. – větev V7 a V10.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti)
Příloha č.2 (budoucí smlouvy)
Příloha č.3 (kolaudační souhlasy)
Příloha č.4 (zápisy z technické prohlídky)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.7 (předešlá usnesení ZMP)
Příloha č.8 (zákres TDI a VB)
Příloha č.9 (vyčíslení nákladů)
Příloha č.10 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX