Bod č.36.:

MAJ/7 - Přijetí daru nově vzniklého pozemku p. č. 2652, k.ú. Litice u Plzně, a realizace IA MO Plzeň 6 – rozšíření chodníku v ulici K Ovčínu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost a zápis z jednání)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 6)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 3. 10. 2013) (*)
Příloha č.5 (Geometrický plán)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační turistická mapa))
Příloha č.8 (Usn. RMP č. 1108 ze dne 17. 10. 2013) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX