Bod č.10.:

VNITŘ/1 - Rozpočt.opatření-přesun prostředků v rámci schválených kapitál.výdajů a zařazení akce "Vyvolávací systém Q matic" do jm.sez.investic

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investičních akcí)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:548 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX