Bod č.30.:

MAJ/1 - Majetkoprávní vypořádání „Administrativní budova společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká ul., Plzeň“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1449/2009 )
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 628/2009)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy a GP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1090/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX