Bod č.27.:

OŠMT/1 - Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení KSM 4/2013 a prezenční listina)
Příloha č.2 (Dílčí důvodové zprávy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX