Bod č.28.:

OŠMT/2 - Schválení „Zásad pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2014“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Znění "Zásad pro poskytování dotací")
Předloženo na stůl č.1 (Upravená verze přílohy č. 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX