Bod č.10.:

MSU1/2 - Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 k celku pozemků v k.ú. Plzeň, v Lochotínské ul., z vlastnictví ČR do majetku města Plzně

(předkladatel:Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX