Bod č.11.:

MSU1/3 - Odvod finančních prostředků z investičních fondů MŠ za účelem navýšení provozních příspěvků MŠ

(předkladatel:Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 55)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX