Bod č.14.:

MSU1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 56 - 64

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 5.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX