Bod č.44.:

MAJ/15 - Smlouva bud. kupní na TDI se spol. invelt – s.r.o. „Doprav. napojení pozemků na silnici I/26, Rokycanská tř., Plzeň“ k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora + zákres TDI)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + situace )
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 190/13 z 11. 9. 2013)
Příloha č.4 (zápis z KNM z 3. 10. 2013)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1104 z 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX