Bod č.62.:

PROP/11 - Prodej nemovitostí na adrese Rubešova 15, Východní Předměstí č.p. 579, včetně pozemku parc.č. 1171, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost BYT MMP)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany )
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 643 ze dne 8. 12. 2011)
Příloha č.6 (zápis z KNM 15. 8. 2013)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 892 ze dne 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX