Bod č.63.:

PROP/12 - Prodej nemovitosti na adrese Tylova 38, Jižní Předměstí č.p. 749, včetně pozemku parc.č. 9615, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 224/13 a ZMP č. 156/13, ZMP č. 643/11)
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (zápis z KNM 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 893 ze dne 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX