Bod č.41.:

MAJ/12 - Směna pozemků v k.ú. Radčice u Plzně – p. Jaromír Pechman.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. souhlasu s výší doplatku)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP )
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 7 č. 13/007)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 1103 ze dne 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX