Bod č.43.:

MAJ/14 - Změna usn.ZMP č.130 ze dne 21.3.2013 ve věci uzavření konečné kupní smlouvy s podíl. spoluvlast.zaps. LV č. 420 pro k.ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn.RMP č. 209 ze dne 28. 2. 2013)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 130 ze dne 21. 3. 2013)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 32 ze dne 27. 1. 2011)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 1294/2/2011)
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1110 ze dne 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX