Bod č.8.:

ÚKEP/3 - Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby "Plzeňský vědecko technologický park III"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky)
Příloha č.2 (Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:545 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX