Bod č.23.:

ŘÚSO/1 - Změna zřizovací listiny ESPRITU – plzeňského kulturního servisu, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zřizovací listina ESPRITU, plzeňského kulturního servisu, p.o. včetně dodatků č.1-4 )
Příloha č.2 (Návrh znění dodatku č. 5)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX