Bod č.14.:

ŘEÚ/2 - EIB - výplata 4. tranše ve výši 350 mil. Kč z úvěrového rámce 1 600 mil. Kč

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (EIB - výplata 4. tranše z úvěrového rámce 1600 mil. Kč)
Důvodová zpráva (EIB - výplata 4. tranše z úvěrového rámce 1600 mil. Kč)
Příloha č.1 (Usn. ZMP č. 666 ze dne 12.11.2009)
Příloha č.2 (Usn. č. 60 ze dne 21. 2. 2013)
Příloha č.3 (Potvrzení dlužníka dle čl. 1.04 B Finanční smlouvy s EIB)
Příloha č.4 (Přehled všech závazků SMP vyplývajících ze zadlužení )
Příloha č.5 (Zadlužení SMP - zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení)
Příloha č.6 (Přehled podprojektů spolufinancovaných z úvěru EIB II (1 600 mil. Kč))
Příloha č.7 (Usn. RMP č. 1078 ze dne 17. 10. 2013)
Příloha č.8 (Usnesení FV ZMP č. 15/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:552 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX