Bod č.59.:

PROP/8 - Prodej pozemků v k.ú. Vejprnice - rybník "U Fulínů"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Obnovená žádost ČRS MO Líně)
Příloha č.2 (Historie projednávání)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapy - mapový list)
Příloha č.8 (Výzva vodoprávního úřadu)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1088/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX