Bod č.29.:

EVID/1 - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dýšina

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (text úplného znění § 11 z.č. 139/2002 Sb.)
Příloha č.3 (soupis nároků na LV č. 809 v k.ú. Dýšina)
Příloha č.4 (dvě mapové přehledky k soupisu nároků LV 809)
Příloha č.5 (soupis nových pozemků na LV 809 v k.ú. Dýšina)
Příloha č.6 (dva snímky nových pozemků LV 809)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1113 ze dne 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX