Bod č.32.:

MAJ/3 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA-VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa".

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost a usnesení MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníků)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (KNM) (*)
Příloha č.7 (RMP) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX