Bod č.35.:

MAJ/6 - Směna garáže pro "VPS D3 - Průtah silnice I/20 - úsek Sládkova-Cvokařská" - Ing. Jaroslav Jirka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (st. ORP MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO 2 a MO 3)
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 171 z 10.4.2008)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky map k.ú. Plzeň)
Příloha č.7 (snímky map)
Příloha č.8 (zápis z KNM 3.10.2013)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1111 ze 17.10.2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX