Bod č.38.:

MAJ/9 - Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a dotčených pozemků – Hypermarket Globus Plzeň – Chotíkov, Praha West Investment k.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (důvodová zpráva k projednání záměru)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1400/2012)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 551/2012)
Příloha č.4 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.5 (stanoviska OSI MMP )
Příloha č.6 (stanoviska SVSMP)
Příloha č.7 (stanovisko MOP1)
Příloha č.8 (zápis z jednání KNM dne 3. 10. 2013)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (mapy )
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1095/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX