Bod č.15.:

FIN/2 - Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:553 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX