Bod č.53.:

PROP/2 - Prodej volného nebytového prostoru č. 1706/26 na adrese Toužimská č.or. 11 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko OZ Sylván)
Příloha č.3 (usnesení RMO P1 č. 179 ze dne 4. 6. 2013)
Příloha č.4 (přehled přímých prodejů)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 572/2002)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 435/2009)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 520/2009)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 361/2010)
Příloha č.9 (usnesení ZMP č. 278/2011) (*)
Příloha č.10 (usnesení ZMP č. 350/2013)
Příloha č.11 (zápis z KNM)
Příloha č.12 (fotodokumentace)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 1081/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX