Bod č.61.:

PROP/10 - Prodej pozemku p.č. 403/5 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMP č. 824/13 a usn. ZMP č. 468/13)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (územní plán)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (majetek města)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:559 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX