Bod č.13.:

ŘEÚ/1 - Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům MO pro sestavení rozpočtu města na rok 2014 a RV v letech 2015 - 2017

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Finanční vztah)
Důvodová zpráva (Finanční vztah)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Finanční vztah pro r. 2014)
Příloha č.2 (Příoha č. 2 - Finanční vztah 2015-2017)
Příloha č.3 (usn. RMP č. 679 ze dne 27. 6. 2013)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 1144 ze dne 29. 10. 2013)
Příloha č.5 (Usnesení FV ZMP č. 14/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:551 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX