Bod č.9.:

ŘÚSO/3 - Uzavření smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh Smlouvy o partnerství)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1061 ze dne 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:547 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX