Bod č.17.:

ÚČT/1 - Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyhláška)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:555 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX