Bod č.67.:

OI+ŘEÚ/1 - IZ o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 30.9.2013

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX