Bod č.16.:

FIN/3 - Žádost o podporu z OPŽP pro projekt „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 145/13)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:554 rok:2013

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX